Sadržaj koji će oduševiti korisnike i Google - Sarajevo Digital Marketing

Sadržaj koji će oduševiti korisnike i Google

nedim sabic
10 nov 2018
16:15-17:00

Sadržaj koji će oduševiti korisnike i Google

Današnji korisnik ima velika očekivanja kada pretražuje web. Sa druge strane Google ima visoke SEO standarde prema sadržaju koje treba zadovoljiti. Na prvi pogled prava je umjetnost kreirati sadržaj koji će oduševit korisnike, ali i Google. Pokazat ćemo da to nije tako komplikovano i kojom prečicom se može doći do sadržaja koji će oduševit obje strane.